Menu
Obec Žádovice
Žádovice

Obec

O obci

Obec Žádovice leží asi 5km východně od Kyjova po obou stranách potoku Hruškovice, v krásné přírodě na úpatí pohoří Chřiby, velmi zajímavé oblasti z hlediska přírodovědného i historického.

První zmínka o obci v českém jazyce pochází z roku 1131.

Dlouholetou tradici má v obci ovocnářství a vinařství. Současná celková výměra vinic je 20 ha, největší viniční tratí je Fěruňk.

Dominantou obce je nový kostel, zasvěcený sv. Janu Nepomuckému.

Obec vyniká i bohatým kulturním životem.

Pro bližší informace k jednotlivým akcím navštivte náš kalendář akcí a událostí.

 

Zvyky a tradice

V obci dbáme na udržování lidových zvyků a tradic. Kulturní rok začíná plesovou sezónou s tradičním Krojovým plesem. Následuje masopust, u nás se říká ostatky. Dnes již raritou je také večerní taneční zábava s válením na dýně. Květen patří Putování za vínem Slovácka. Obyčeje a zvyky končí hodovou veselicí v měsíci říjnu. Od roku 2010 působí v obci, mimo jiné i dětský slovácký krúžek "Púpavěnka", zabývající se především folklórem Kyjovského dolňácka a nejbližšího okolí.

Hudba

Dechová hudba Žadovjáci vznikla v roce 1955. Od té doby se za notovými pulty vystřídala řada skvělých muzikantů. Žadovjáci se brzy zařadili mezi přední amatérské dechové orchestry nejen v regionu, ale v celé republice.

Více...

hudba

Informace o obci

Rozvoj obce

Obec postupuje v souladu se schváleným Programem rozvoje obce, který je k nalezení zde: 

Dokončena akce "Spektrum Žádovice - Mobilní zařízení pro kulturní akce"

Dokončena akce "Areál volného času Žádovice - Rekonstrukce zpevněné plochy pro spolkovou činnost"

Dokončena akce "Žádovice - chodník a parkování podél III/4228 v obci"

Dokončena akce "Víceúčelové hřiště s umělým povrchem v obci Žádovice" 

Dokončeny "Komplexní pozemkové úpravy" 

Dokončena akce "Žádovice - odkanalizování obce", "Žádovice - odkanalizování obce, II. etapa"

Dokončena akce "Žádovice - prodloužení stoky A6"

Dokončena akce "Žádovice - komunikace za kulturním domem"

Dokončena akce "VO Žádovice" a "VO Žádovice, etapa 2"

Dokončena akce "Bezbariérové centrum obce"

Dokončena akce "Bezbariérové centrum obce - OÚ"

Dokončena akce "Bezbariérové centrum obce - KD, Obec Žádovice - odstranění bariér v kulturním domě"

Dokončena akce "Žádovice - chodník a parkovací stání v ul. Na Zástavu"

Dokončena akce "Rekonstrukce chodníku v ul. Pánská"

Dokončen a vydán "Územní plán obce Žádovice"

Dokončena akce "Úsekové měření na silnici II/422"

Občanská vybavenost

Obec Žádovice disponuje touto občanskou vybaveností:

 • Mateřská škola - www.ms-zadovice.cz
 • Obecní bytovka
 • Budova obecního úřadu se zasedací místností - bezbariérový přístup + WC, max. 275 kg
 • Knihovna - bezbariérový přístup, max. 275 kg (v budově OÚ) - knihovnazadovice.websnadno.cz
 • Pošta - bezbariérový přístup, max. 275 kg       (v budově OÚ)
 • Výstavní síň - bezbariérový přístup, max. 275 kg (v budově OÚ)   (po dohodě možnost vlastní výstavy)
 • Keramická dílna - bezbariérový přístup, max. 275 kg  (v budově OÚ)
 • Místnost pro Klub maminek - bezbariérový přístup, max. 275 kg  (v budově OÚ)
 • Hasičská zbrojnice - SDH - sdhzadovice.estranky.cz
 • Obchod smíšeného zboží - bezbariérový přístup
 • Fotbalové hřiště
 • Dvě dětská hřiště
 • Tenisový kurt s umělou trávou  (možnost pronájmu)
 • Víceúčelové hřiště s umělým povrchem
 • Kulturní dům - bezbariérový přístup + WC, max. 350 kg    (možnost pronájmu)
 • Dvě hospody
 • Myslivna   (možnost pronájmu)
 • Kostel sv. Jana Nepomuckého
 • Čistírna odadních vod

Infrastruktura obce

Železniční doprava

Katastrem obce nevede žádná železniční trať. Nejbližší vlaková stanice je železniční stanice Kyjov, vzdálenost této stanice od obce je 6,8 km.

 

Silniční doprava

V blízkosti obce nejsou žádné rychlostní komunikace či dálnice. 
Obcí Žádovice prochází silnice II. a III. třídy, konkrétně silnice II/422 (frekventovaná komunikace, spojující Kyjov s Uherským Hradištěm), silnice III/4228 (propojující Kyjov a Bzenec) a silnice III/4229. Zbytek sítě tvoří místní komunikace.
Technický stav komunikací II. a III. třídy je relativně dobrý.

 

Veřejná doprava

Obec je zapojena do Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (IDS JMK), jejímž koordinátorem je společnost KORDIS JMK, s.r.o. V pracovních dnech do spádového sídla jezdí 24 autobusových spojů. První spoj ve směru Žádovice – Kyjov jede ve 4:53 h a poslední ve 23:47 h.

O víkendu je těchto spojů 9. Lze konstatovat, že obec má vyřešeno kvalitní autobusové spojení do spádového sídla.

 

Pěší a cyklistická doprava

Obcí Žádovice prochází cyklotrasa patřící do sítě Moravských vinařských stezek, dlouhodobého projektu ochrany kulturního dědictví a rozvoje vinařské turistiky na jižní Moravě.

V současnosti jsou v obci označeny 3 okruhy pro pěší túry. 

 

Letecká doprava

V obci se nenachází.

 


Technická infrastruktura

Obec disponuje na celém území inženýrskými sítěmi, jako jsou veřejný vodovod, kanalizace, plynovod, rozvod elektrické energie, veřejné osvětlení. Své přístupové body zde mají i poskytovatelé internetu.

 

Zásobování pitnou vodou

Zásobování pitnou vodou v obci je řešeno PVC, HDPE a LT potrubím. Pitná voda je dodávána ze skupinového vodovodu Bzenec – Kyjov – Hodonín. Vydatnost zdrojů pro skupinový vodovod je dostatečná – prameniště včetně úpravy vody Bzenec. Odtud je voda čerpána do VDJ Vracov II o objemu 2x3000 metrů krychlových a pak dále gravitačně zásobovacím řadem. Vzhledem ke stáří vodovodů se významnější rekonstrukce nepředpokládají.

Správcem vodovodu je VaK Hodonín, a.s.

 

Odvádění a čištění odpadních vod

V obci je vybudována splašková i jednotná gravitační kanalizace, která je zaústěna do čistírny odpadních vod. ČOV je situována na západním okraji obce. Vyčištěná voda je vypouštěna do Hruškovského potoka.
Aktuálně je ČOV dimenzována pro 840 EO.
Správcem kanalizace je od 1.1.2020 VaK Hodonín.

 

Zásobování plynem

Plynofikace obce je řešena STL PE potrubím DN100.
Správcem plynovodu je GasNet, s.r.o., zastoupený GridServices, s.r.o.

 

Zásobování el. energií

Územím obce procházejí trasy VN a NN formou podzemního i nadzemního vedení.
Správcem vedení je E.ON Distribuce a.s.

Rozvody veřejného osvětlení jsou řešeny stávajícím nadzemním i novým podzemním vedením s novými LED svítidly. Správcem vedení VO je obec.

 

Internet, rozhlas, telefon a kabelová televize

Rozhlas je v obci bezdrátový. Kabelová televize v obci není.
Obcí procházejí nadzemní i podzemní sítě České telekomunikační infrastruktury a.s. (CETIN).
Přístup k internetu v obci zajištují 3 poskytovatelé, z toho 2 bezdrátovou technologií.

V některých částech obce je položen optický kabel (dochází k postupnému rozšiřování sítě).

 

Odpadové hospodářství

Svoz odpadu probíhá každé úterý. Lichý týden se vyváží TKO, sudý týden se vyváží BIO (hnědá popelnice).

Svoz TKO i BIO provádí v obci společnost Ekor, s.r.o.. Odpad je ukládán na skládce netříděného komunálního odpadu v Těmicích. BIO odpad putuje na kyjovskou kompostárnu. Kompostárnu i skládku provozuje tatáž společnost.

Tříděný odpad je v obci shromažďován do zvláštních sběrných nádob, které jsou umístěny v následujících lokalitách:

 

 • u obecního úřadu
 • u Infermy
 • v Lipině
 • na Zástavě
 • za Kulturním domem

Kapacita sběrných míst tříděného odpadu je dostačující, navyšuje se dle potřeb občanů.

Svoz objemného odpadu je zajišťován 1x ročně v obcí předem stanoveném a vyhlášeném termínu. Pro tyto účely jsou následně přistaveny velkoobjemové kontejnery.

Inženýrské sítě v obci

V obci Žádovice se nacházejí tyto inženýrské sítě:

 • VODOVOD - správce VaK Hodonín, a.s.
 • PLYNOVOD - správce GasNet, s.r.o., zastoupený GridServices, s.r.o.
 • NN A VN VEDENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE - E.ON Distribuce a.s.
 • OPTICKÝ KABEL - správce Internext 2000, s.r.o. (pouze v některých částech obce)
 • VEDENÍ CETIN - správce Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
 • KANALIZACE - správce VaK Hodonín, a.s.
 • VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - správce Obec Žádovice
 • BEZDRÁTOVÝ ROZHLAS - správce Obec Žádovice
 • ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - správce VaK Hodonín, a.s.

V případech terénních úprav nebo zemních prací je nutno si vyžádat vyjádření jednotlivých správců sítí.

 

Pro projektanty:

Informace o průběhu sítí ve správě obce zjistíte na tel. 773 826 694, nebo na mailu info(..zavináč..)obeczadovice.cz

Obec

Rychlý kontakt

OBEC Žádovice
Žádovice 41
Žádovice 696 49

Kancelář:
+420 518 626 127

Mobilní aplikace

Na kole i pěšky

Snadné nalezení nejbližších turistických cílů v okolí vaší polohy v jednoduché aplikaci.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Svátek a výročí

Svátek má Vladimír

Zítra má svátek Jana

Předpověď počasí

dnes, čtvrtek 23. 5. 2024
slabý déšť 20 °C 10 °C
pátek 24. 5. slabý déšť 22/11 °C
sobota 25. 5. slabý déšť 22/12 °C
neděle 26. 5. slabý déšť 20/11 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Mokrý máj - v stodole ráj.

Pranostika na akt. den

Májová voda vypije víno.